Przypisy


Drzewo:  

Wyniki 1 do 50 od 3,774

      1 2 3 4 5 ... 76» Dalej»

 #   Przypisy   Dotyczy 
1
 
Wierzbicki, Stanisław (I1580)
 
2 Zmarł po długim pobycie w szpitalu, w wyniku upadku z koła ciągnika w trakcie obcinania gałęzi z drzewa na miedzy.
Doznane urazy były poważne , został przetransportowany karetką do Modlina , a stamtąd transportem lotniczym do szpitala.
Słyszę jego donośny głos na łące rano i wieczorem , jak "kłuci" się ze swoimi krowami, wyprowadzając je.
 
Kurpiewski, Józef (I2861)
 
3 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I1459)
 
4 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Rodzina: Jan Kowalik / Żyjący (F3)
 
5 występuje też data 6 Stycznia 1900 r Radomska, Julianna Żabowska (I4)
 
6 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I1525)
 
7 " wdowa komornica " zgon zgłosili Wojciech Wojciechowski L.48 i Jaworski L.50 obydwaj wyrobnicy ze Szczypiorna Nowowiejska, Katarzyna NN (I730)
 
8 "Matka dwóch córek i jednego syna" Kwiatkowska, Małgorzata (I1135)
 
9 "ubogi kiedyś ciesiółóką trudniący się " Kawierski, Ignacy (I1129)
 
10 "za strzelca we Dworze Szczypiorskim służący" Gawerski, Jakub (I1216)
 
11 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Rodzina: Żyjący / Żyjący (F677)
 
12 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2355)
 
13 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2866)
 
14 10 września 1872 roku wyszła za oficera lat 27 Prokopija Siergiejewa. Jefimowna, Maria (I3201)
 
15 12 czerwca 1850 roku bierze trzeci ślub. Tym razem z Archipem Kuźminem ze Stanisławowa, kawalerem, prawosławnym rolnikiem. Onufriewa, Akilina (I3155)
 
16 12 lipca 1870 roku dokonał apostazji przyjmując chrzest prawosławny i nowe imię: Piotr Laskowski, Franciszek Piotr (I3315)
 
17 12 lutego 1867 roku dokonała apostazji przyjmując ponowny chrzest w cerkwi stanisławowskiej. Wówczas przyjęła imię Aleksandra. Gieorgijewa, Scholastyka Aleksandra Ostrowska (I3304)
 
18 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I289)
 
19 16 marca 1861 roku na własne życzenie przyjęła prawosławie Iwanowa, Maria (I3269)
 
20 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Rodzina: Żyjący / Żyjący (F503)
 
21 2. Ignacy ur 1855 r -na Zamościu ożeniony w Cieksynie z Ewą zd Kaczor w roku 1880 . w 1881 przychodzi na świat syn Andrzej .Wyjeżdżają na Lubelszczyznę i tam osiadają.
Potomek Ignacego jest Marcin Rozwałka zam obecnie (2018 r.)w Warszawie -zbierający dane o rodzinie Michałowskich 
Michałowski, Ignacy (I2898)
 
22 20 października 1852 roku wyszła za mąż za rolnika z Kosewka, Pawła Pietrowa, lat 21. Świadkiem był m.in. rolnik ze Szczypiorna Kirnilij Filipow, Ignatij (Ipatij) Ignatiew i Timofiej Jefrimow. Afanasiewa Афанасьева, Marija (I3184)
 
23 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2284)
 
24 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I92)
 
25 22 lipca 1896 roku wyszła za feldfebla warszawskiej miejskiej policji Aleksieja Andrejewa Bułaka, kawalera lat 33 Dimitriew Дмитриев, Maria (I3333)
 
26 23 10 1855 roku ślub z Wawrzyńcem Drzazgowskim wdowcu po MariannieDrzazgowskiej ,wyrobniku z Wymysłów. Zamieszkali w Wymysłach Drzazgowska, Rozalia Pietrzak (I1227)
 
27 24.05.1869 roku urodziła się Elena (chrzest 29.05) córka chłopa ze Szczypiorna Timofieja Kużmina syna Kożmy i jego żony Fieodory Jakowlewa (Jakow był jej ojcem)
chrzestni: chłopski syn Terentij Jakowlew i chłopka ze Szczypiorna - Jekaterina (Katarzyna) Wikientiewa Archipowa (Wikienty był jej ojcem)
 
Kuźmina, Elena (I1751)
 
28 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2754)
 
29 25 maja 1879r. ożenił się z panną lat 25 Marią Rodzinier, córką faktykanta octu w Nowym Dworze Maz. Michajłow, Dimitr (I3361)
 
30 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I50)
 
31 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2790)
 
32 26 Sierpnia 1989 roku w Pomiechowie poślubił Małgorztę Renatę Cychowską urodzoną 19 Czerwca 1965 roku w Dąbrowie Górniczej ,córka Edwarda i Krystyny zd Dudek Pawelski, Jacek (I2316)
 
33 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2407)
 
34 27 sierpnia 1872 roku wyszła z oficera Jakowa Nikołajewa, syna Nikołajewa, kawalera lat 26 Jefimow, Jewdokia (I3131)
 
35 27 Stycznia 1822 wyszła zamąż za Pawła Olika kawalera na rolnictwie w Kosewie L.27 s,zmarłego Adama Olika i matki żyjącej Rozalii .Świadkami byli Marcin Olik brat rodzony zaślubionego L.33 i Walenty Kalisz brat cioteczny L.22 obydwaj z Kosewa , oraz Stanisław Strzeszewski L.60 i Ignacy Danielak L.40 Obydwaj rolnicy ze Szczypiorna Brych, Dorota (I701)
 
36 27 września wyszła za mąż za młodszego ziemskiego strażnika powiatu płońskiego Jefrema Kornijewa Bojniaka. Trofimowa Afanasjewa, Jewgenia (I3430)
 
37 28 maja 1851 wyszła za rolnika z Kosewka, Ilię Grigoriewa lat 39. Siemionowo, Glikeria (I3167)
 
38 28 października 1873 roku ożenił się z protestantką z Nowego Dworu Karoliną Cyborowską, wdową lat 35. Michajłow Wasiliew, Trofim (I3331)
 
39 29.04.1869 urodziła się Maria (chrzest 31.03) córka chłopa z Aleksandryjskiej Kolonii - Nikitina Gawriłowa Gawriłowa i jego żony Fiokły (Tekla) córki Nikity (Fiokła Nikitina)
chrzestni: chłop ze Szczypiorna - Trifon Gawriłow Gawriłow (Trifon syn Gawriła Gawriłow) i żona szeregowca 1-go Pólbatalionu Pontonowego - Jewfrimia Wasiliewa Siemionowa (Eufemia córka Wasyla Siemionowa)
 
Gawriłow, Trifon (I1748)
 
40 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2904)
 
41 30 Października 1860 r. wyszła za Iwana Maksimowa ur. we wsi Zajkowie w Guberni Pskowskiej, lat. 29 s. Maksyma i Dominiki. Ignatiew, Marina (I3258)
 
42 30 stycznia 1849 roku, jako wdowa wyszła za mąż za rolnika ze Stanisławowa, wdowca Juliana Wasiliewa lat 37. Nikitina Mironowa, Paraskiewa (I3125)
 
43 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2365)
 
44 8 XI 1865 roku wyszła za Chryzanta Kondratiewa, rosyjskiego żołnierza mieszkającego w Kolonii Aleksandryjskiej. Kondratiewa, Aleksandra Murawska (I792)
 
45 9 Grudnia 1971 , przychodzi na świat w Pomiechówku druga córka -Renata , chrzestnymi zostają :Roman Siwek szewc i Janina Tkaczyk L.27 oboje zam Pomiechówek ul Kupiecka.
23 Czerwca 1990 roku poślubiła w Pomiechowie Krzysztofa Miętka 
Krzemiński, Kazimierz (I283)
 
46 Nowicki, Jan (I849)
 
47 A aktu urodzenia:
Działo się w Kolonii Aleksandryjskiej 16.08.1870 roku o 11-tej przed południem.
Stawił się Jakow Dimitriew 27 l. chłop ze Szczypiorna w obecności chłopów tejże wsi Simeona Dimitriewa 30 l. i Lenotija Siergiejewa 41 l. i okazał Nam dziecko płci męskiej oświadczając że urodziło się ono 8.08. bieżącego roku o 2-giej po północy od jego małżonki Anastazji z domu Diemientiewych (Diemientiew) 18 l. Dziecku temu na chrzcie św. dopełnionym w dniu dzisiejszym parafialnym księdzem Fieofanem Ułowiczem dano imię Deomid a chrzestnymi jego byli: chłop z Kosewka Dimitrij Archipow i chłopka ze Szczypiorna Ewdokia Jefimowa. Akt ten okazującemu i świadkom przeczytany i Nami , okazującym i świadkami podpisany , drugi świadek niepiśmienny.
Utrzymujący akty Stanu Cywilnego parafialny ksiądz Fieofan Ułowicz
 
Dimitriew, Deomid (I1356)
 
48 Akt nr 1. Opracowany przez p. Maksymiliana Jankowskiego. Rodzina: Matis Emilianow / Aleksandra Emilianowa (z domu Antoniewa) (F603)
 
49 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I1623)
 
50 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I1498)
 

      1 2 3 4 5 ... 76» Dalej»Szybkie łącza

Kontakt

Wiadomość dla webmasterów

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.