Szczypiorno

 Our Genealogy Pages

Notatki


Wyniki 1 do 50 z 3,774

      1 2 3 4 5 ... 76» dalej»

 #   Notatki   Drzewo   ID osoby   Link do 
1
 
Szczypiorno I1580 Wierzbicki, Stanisław (I1580)
 
2 Zmarł po długim pobycie w szpitalu, w wyniku upadku z koła ciągnika w trakcie obcinania gałęzi z drzewa na miedzy.
Doznane urazy były poważne , został przetransportowany karetką do Modlina , a stamtąd transportem lotniczym do szpitala.
Słyszę jego donośny głos na łące rano i wieczorem , jak "kłuci" się ze swoimi krowami, wyprowadzając je.
 
Szczypiorno I2861 Kurpiewski, Józef (I2861)
 
3 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1459 Żyjący (I1459)
 
4 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno Rodzina F3
 
5 występuje też data 6 Stycznia 1900 r Szczypiorno I4 Radomska, Julianna Żabowska (I4)
 
6 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1525 Żyjący (I1525)
 
7 " wdowa komornica " zgon zgłosili Wojciech Wojciechowski L.48 i Jaworski L.50 obydwaj wyrobnicy ze Szczypiorna Szczypiorno I730 Nowowiejska, Katarzyna NN (I730)
 
8 "Matka dwóch córek i jednego syna" Szczypiorno I1135 Kwiatkowska, Małgorzata (I1135)
 
9 "ubogi kiedyś ciesiółóką trudniący się " Szczypiorno I1129 Kawierski, Ignacy (I1129)
 
10 "za strzelca we Dworze Szczypiorskim służący" Szczypiorno I1216 Gawerski, Jakub (I1216)
 
11 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno Rodzina F677
 
12 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2355 Żyjący (I2355)
 
13 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2866 Żyjący (I2866)
 
14 10 września 1872 roku wyszła za oficera lat 27 Prokopija Siergiejewa. Szczypiorno I3201 Jefimowna, Maria (I3201)
 
15 12 czerwca 1850 roku bierze trzeci ślub. Tym razem z Archipem Kuźminem ze Stanisławowa, kawalerem, prawosławnym rolnikiem. Szczypiorno I3155 Onufriewa, Akilina (I3155)
 
16 12 lipca 1870 roku dokonał apostazji przyjmując chrzest prawosławny i nowe imię: Piotr Szczypiorno I3315 Laskowski, Franciszek Piotr (I3315)
 
17 12 lutego 1867 roku dokonała apostazji przyjmując ponowny chrzest w cerkwi stanisławowskiej. Wówczas przyjęła imię Aleksandra. Szczypiorno I3304 Gieorgijewa, Scholastyka Aleksandra Ostrowska (I3304)
 
18 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I289 Żyjący (I289)
 
19 16 marca 1861 roku na własne życzenie przyjęła prawosławie Szczypiorno I3269 Iwanowa, Maria (I3269)
 
20 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno Rodzina F503
 
21 2. Ignacy ur 1855 r -na Zamościu ożeniony w Cieksynie z Ewą zd Kaczor w roku 1880 . w 1881 przychodzi na świat syn Andrzej .Wyjeżdżają na Lubelszczyznę i tam osiadają.
Potomek Ignacego jest Marcin Rozwałka zam obecnie (2018 r.)w Warszawie -zbierający dane o rodzinie Michałowskich 
Szczypiorno I2898 Michałowski, Ignacy (I2898)
 
22 20 października 1852 roku wyszła za mąż za rolnika z Kosewka, Pawła Pietrowa, lat 21. Świadkiem był m.in. rolnik ze Szczypiorna Kirnilij Filipow, Ignatij (Ipatij) Ignatiew i Timofiej Jefrimow. Szczypiorno I3184 Afanasiewa Афанасьева, Marija (I3184)
 
23 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2284 Żyjący (I2284)
 
24 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I92 Żyjący (I92)
 
25 22 lipca 1896 roku wyszła za feldfebla warszawskiej miejskiej policji Aleksieja Andrejewa Bułaka, kawalera lat 33 Szczypiorno I3333 Dimitriew Дмитриев, Maria (I3333)
 
26 23 10 1855 roku ślub z Wawrzyńcem Drzazgowskim wdowcu po MariannieDrzazgowskiej ,wyrobniku z Wymysłów. Zamieszkali w Wymysłach Szczypiorno I1227 Drzazgowska, Rozalia Pietrzak (I1227)
 
27 24.05.1869 roku urodziła się Elena (chrzest 29.05) córka chłopa ze Szczypiorna Timofieja Kużmina syna Kożmy i jego żony Fieodory Jakowlewa (Jakow był jej ojcem)
chrzestni: chłopski syn Terentij Jakowlew i chłopka ze Szczypiorna - Jekaterina (Katarzyna) Wikientiewa Archipowa (Wikienty był jej ojcem)
 
Szczypiorno I1751 Kuźmina, Elena (I1751)
 
28 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2754 Żyjący (I2754)
 
29 25 maja 1879r. ożenił się z panną lat 25 Marią Rodzinier, córką faktykanta octu w Nowym Dworze Maz. Szczypiorno I3361 Michajłow, Dimitr (I3361)
 
30 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I50 Żyjący (I50)
 
31 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2790 Żyjący (I2790)
 
32 26 Sierpnia 1989 roku w Pomiechowie poślubił Małgorztę Renatę Cychowską urodzoną 19 Czerwca 1965 roku w Dąbrowie Górniczej ,córka Edwarda i Krystyny zd Dudek Szczypiorno I2316 Pawelski, Jacek (I2316)
 
33 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2407 Żyjący (I2407)
 
34 27 sierpnia 1872 roku wyszła z oficera Jakowa Nikołajewa, syna Nikołajewa, kawalera lat 26 Szczypiorno I3131 Jefimow, Jewdokia (I3131)
 
35 27 Stycznia 1822 wyszła zamąż za Pawła Olika kawalera na rolnictwie w Kosewie L.27 s,zmarłego Adama Olika i matki żyjącej Rozalii .Świadkami byli Marcin Olik brat rodzony zaślubionego L.33 i Walenty Kalisz brat cioteczny L.22 obydwaj z Kosewa , oraz Stanisław Strzeszewski L.60 i Ignacy Danielak L.40 Obydwaj rolnicy ze Szczypiorna Szczypiorno I701 Brych, Dorota (I701)
 
36 27 września wyszła za mąż za młodszego ziemskiego strażnika powiatu płońskiego Jefrema Kornijewa Bojniaka. Szczypiorno I3430 Trofimowa Afanasjewa, Jewgenia (I3430)
 
37 28 maja 1851 wyszła za rolnika z Kosewka, Ilię Grigoriewa lat 39. Szczypiorno I3167 Siemionowo, Glikeria (I3167)
 
38 28 października 1873 roku ożenił się z protestantką z Nowego Dworu Karoliną Cyborowską, wdową lat 35. Szczypiorno I3331 Michajłow Wasiliew, Trofim (I3331)
 
39 29.04.1869 urodziła się Maria (chrzest 31.03) córka chłopa z Aleksandryjskiej Kolonii - Nikitina Gawriłowa Gawriłowa i jego żony Fiokły (Tekla) córki Nikity (Fiokła Nikitina)
chrzestni: chłop ze Szczypiorna - Trifon Gawriłow Gawriłow (Trifon syn Gawriła Gawriłow) i żona szeregowca 1-go Pólbatalionu Pontonowego - Jewfrimia Wasiliewa Siemionowa (Eufemia córka Wasyla Siemionowa)
 
Szczypiorno I1748 Gawriłow, Trifon (I1748)
 
40 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2904 Żyjący (I2904)
 
41 30 Października 1860 r. wyszła za Iwana Maksimowa ur. we wsi Zajkowie w Guberni Pskowskiej, lat. 29 s. Maksyma i Dominiki. Szczypiorno I3258 Ignatiew, Marina (I3258)
 
42 30 stycznia 1849 roku, jako wdowa wyszła za mąż za rolnika ze Stanisławowa, wdowca Juliana Wasiliewa lat 37. Szczypiorno I3125 Nikitina Mironowa, Paraskiewa (I3125)
 
43 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2365 Żyjący (I2365)
 
44 8 XI 1865 roku wyszła za Chryzanta Kondratiewa, rosyjskiego żołnierza mieszkającego w Kolonii Aleksandryjskiej. Szczypiorno I792 Kondratiewa, Aleksandra Murawska (I792)
 
45 9 Grudnia 1971 , przychodzi na świat w Pomiechówku druga córka -Renata , chrzestnymi zostają :Roman Siwek szewc i Janina Tkaczyk L.27 oboje zam Pomiechówek ul Kupiecka.
23 Czerwca 1990 roku poślubiła w Pomiechowie Krzysztofa Miętka 
Szczypiorno I283 Krzemiński, Kazimierz (I283)
 
46 Szczypiorno I849 Nowicki, Jan (I849)
 
47 A aktu urodzenia:
Działo się w Kolonii Aleksandryjskiej 16.08.1870 roku o 11-tej przed południem.
Stawił się Jakow Dimitriew 27 l. chłop ze Szczypiorna w obecności chłopów tejże wsi Simeona Dimitriewa 30 l. i Lenotija Siergiejewa 41 l. i okazał Nam dziecko płci męskiej oświadczając że urodziło się ono 8.08. bieżącego roku o 2-giej po północy od jego małżonki Anastazji z domu Diemientiewych (Diemientiew) 18 l. Dziecku temu na chrzcie św. dopełnionym w dniu dzisiejszym parafialnym księdzem Fieofanem Ułowiczem dano imię Deomid a chrzestnymi jego byli: chłop z Kosewka Dimitrij Archipow i chłopka ze Szczypiorna Ewdokia Jefimowa. Akt ten okazującemu i świadkom przeczytany i Nami , okazującym i świadkami podpisany , drugi świadek niepiśmienny.
Utrzymujący akty Stanu Cywilnego parafialny ksiądz Fieofan Ułowicz
 
Szczypiorno I1356 Dimitriew, Deomid (I1356)
 
48 Akt nr 1. Opracowany przez p. Maksymiliana Jankowskiego. Szczypiorno Rodzina F603
 
49 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1623 Żyjący (I1623)
 
50 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1498 Żyjący (I1498)
 

      1 2 3 4 5 ... 76» dalej»