Szczypiorno

 nasi mieszkańcy i ich dzieje

Lista nazwisk


Pokaż nazwiska na literę

[bez nazwiska] A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Ż Ł А


Strona główna nazwisk


Wróć do głównych


B

1. Bachanek (1)
2. Baczyńska (2)
3. Baczyński (2)
4. Pietrowa Badaleniuk (1)
5. Antonow Balentiej (1)
6. Balwirska (2)
7. Balwirski (1)
8. Banasiak (1)
9. Wiktorow Batiuk (1)
10. Baur (5)
   11. Bawalska (1)
12. Bawalski (2)
13. Bawolski (1)
14. Fomina Bednarczuk (1)
15. Bekman (2)
16. Biedrzycki (1)
17. Josipowa Biejgas (1)
18. Bielecka (1)
19. Bielecki (1)
20. Bielik (5)
   21. Bieńkowski (1)
22. Biernacka (3)
23. Biernacki (4)
24. Bisialski (1)
25. Bogdan Pocztańska (3)
26. Kornijew Bojniak (2)
27. Bonikowski (1)
28. Bońkowska (1)
29. Borkowska (1)
30. Borkowski (3)
   31. Borowska (1)
32. Borowski (1)
33. Boruchowicz (3)
34. Borucka (1)
35. Brewczyński (1)
36. Brodowski (1)
37. Brudzińska (2)
38. Brudziński (2)
39. Brudzyński (2)
40. Brych (19)
   41. Budzisz (1)
42. Silwestrowa Busse (1)
43. Bułka (4)
44. Bylińska (1)
45. Byliński (1)
46. Błaskiewicz (3)
47. Błaszczak (3)

Wróć do głównych


C

1. Prokopiew Capko (1)
2. Capko (3)
3. Ceklak (1)
4. Ceklak (Cieplak) (1)
5. Cheyn (2)
6. Chmurska (1)
7. Chmurski (3)
   8. Chodyniecka (1)
9. Chodyniecki (1)
10. Chojnacka (2)
11. Chojnacki (3)
12. Chudaski (1)
13. Cichocka (5)
14. Cichocki (5)
   15. Ciemna (1)
16. Cieplak (1)
17. Ciosek (2)
18. Cisanowska primo voto Solecka (1)
19. Cisanowski (1)
20. Cychowska (1)
21. Cymika (2)
   22. Czacholski (1)
23. Czachowska (1)
24. Czachowski (2)
25. Czajkowska (1)
26. Czaplicka (1)
27. Czaplicki (1)
28. Czarnecka (1)
   29. Czuleńska (2)
30. Czuleński (1)
31. Czyczagow (1)

Wróć do głównych


D

1. Dąbrowska (8)
2. Dąbrowski (13)
3. Damielak (1)
4. Damilak (1)
5. Danielak (28)
6. Afanasow Dimitriew (1)
7. Jakowlewa Dimitriew (1)
8. Dimitriew (10)
   9. Dimitriew Дмитриев (15)
10. Tichonow Dimitriew Дмитриев (1)
11. Tichonowa Dimitriew Дмитриев (1)
12. Dimitriew Дмитриевa (2)
13. Dimitriewa (2)
14. Jewfimiewa Dimitriewa (1)
15. Dimitriewa Димитриева (2)
16. Dobrowolska (1)
   17. Dobrowolski (1)
18. Domańska (4)
19. Domański (3)
20. Dominiak (1)
21. Dorofiejewa (1)
22. Feodorowa Dorofiejewa (1)
23. Dorofsjewa (1)
24. Dołecki (1)
   25. Drapella (1)
26. Drewnowska (1)
27. Drozdolis (1)
28. Drzazgowska (2)
29. Drzazgowski (2)
30. Dymkowska (2)
31. Dymkowski (2)
32. Dyrlacz (3)
   33. Dziarnowska (2)
34. Dziarnowski (1)
35. Dziekońska (2)
36. Dziekoński (1)
37. Dzieżbińska (1)
38. Dzieżbiński (1)

Wróć do głównych


E

1. Emilianow (1)
   2. Emilianowa (1)
   3. En (3)
  

Wróć do głównych


F

1. Fabisiak (23)
2. Fader (1)
3. Fatek (3)
4. Fatok (3)
5. Fedorow (1)
6. Archipow Feodorow (1)
   7. Antonow Fieodorow (1)
8. Archippow Fieodorow (2)
9. Piotrow Fieodorow (6)
10. Piotrowa Fieodorow (1)
11. Pietrow Fieodorow (3)
12. Simieonowa Fieodorowa (1)
   13. Jefremowa Fieodorowa (1)
14. Fijałkowska (1)
15. Fijałkowski (1)
16. Filipiak (30)
17. Filipow Filipow (4)
18. Filipow (4)
   19. Filipowicz (1)
20. Fiodorow (7)
21. Timofiejew Fiodorow (1)
22. Fiodorowa (3)
23. Niluforowa Firsiuk Chworos (1)
24. Fitzke (5)
   25. Fornowski (1)
26. Fotek (1)

Wróć do głównych


G

1. Gajewska (1)
2. Garlicka (1)
3. Garlicki (1)
4. Joannowa Garwacka (1)
5. Gawerska (1)
6. Gawerski (2)
7. Trifonowna Gawriłow (1)
8. Gawriłow (13)
9. Gieorgijewa Gawriłow (1)
10. Georgijew Gawriłow (1)
   11. Gawriłowa (1)
12. Gawryłow (4)
13. Afanasjewa Gawryłow (1)
14. Gałecka (2)
15. Gałecki (1)
16. Gengers (2)
17. Georgijew (1)
18. Georgijew Iwanow (2)
19. Georgijewa (1)
20. German (2)
   21. Gieorgiejew (2)
22. Gieorgijewa (1)
23. Gierlicka (1)
24. Gliniecka (1)
25. Gniazdowska (1)
26. Gniazdowski (1)
27. Golanowska (2)
28. Golanowski (3)
29. Górska (1)
30. Górski (1)
   31. Goławska (1)
32. Goławski (2)
33. Gołucka (2)
34. Gołucki (1)
35. Grączewska (2)
36. Grączewski (2)
37. Afanasjew Greczysznikow (1)
38. Grewińska (1)
39. Grewiński (2)
40. Grigoriew (3)
   41. Gronewicz (2)
42. Gruszczyńska (1)
43. Gruszczynski (1)
44. Grzybowski (1)
45. Lawretiew Gulida (1)
46. Gumiński (1)
47. Gyrguń (2)
48. Głażewska (2)
49. Głażewski (1)
50. Głowacki (1)
  

Wróć do głównych


H

1. Hagemaier (3)
2. Hagemajer (5)
   3. Hajewska (2)
4. Hajewski (1)
   5. Handziuk (1)
6. Hermanowicz (3)
  

Wróć do głównych


I

1. Ićkówka (1)
2. Idżkówna (1)
3. Ignatiew (13)
4. Pietrowna Ignatiewa (1)
5. Ignatiewa (1)
   6. Ilina (1)
7. Jemilianow Ipatiew (1)
8. Simeonowicz Ipatiew (1)
9. Pietrowa Ipatiew (1)
10. Ipatiew (13)
   11. Iwanicka (6)
12. Iwanicki (1)
13. Iwaniuk (2)
14. Jemielianow Iwaniuk (1)
15. Nikołajewna Iwanow (1)
   16. Kondratow Iwanow (6)
17. Joannow Iwanow (5)
18. Iwanow (8)
19. Nikołajew Iwanow (1)
20. Lwowa Iwanowa (1)
   21. Iwanowa (2)
22. Filippowa Iłarinowa (1)

Wróć do głównych


J

1. Antonow Jabłońska (1)
2. Antonow Jabłoński (1)
3. Jagielska (1)
4. Joannow Jakowczyk (1)
5. Jakowlewa (1)
6. Michajłowna Jakowlewa (1)
7. Jakubiak (2)
8. Jakubowska (3)
9. Jakubowski (4)
   10. Janiszewski (1)
11. Jankowska (6)
12. Jankowski (8)
13. Jarnowska (2)
14. Jarnowski (1)
15. Jaskólski (1)
16. Jaszczak (2)
17. Jaworska (6)
18. Jaworski (9)
   19. Joannowa Jefimow (1)
20. Afanasijew Jefimow (1)
21. Pietrowa Jefimow (1)
22. Terentiewa Jefimow (1)
23. Filimonowa Jefimow (1)
24. Afanasjew Jefimow (1)
25. Jefimow (17)
26. Afanasjewa Jefimow (1)
27. Wasiliew Jefimow (2)
   28. Daniłowa Jefimowa (1)
29. Josifowa Jefimowa (1)
30. Jefimowa (2)
31. Jefimowna (1)
32. Jefrimow (3)
33. Jeleń (3)
34. Jeranicka (2)
35. Jeranicki (1)
36. Jewdokimow (3)
   37. Jewdokimow Andriejew (1)
38. Jewfimiew (2)
39. Prokopiewa Jewfimiewa (1)
40. Dimitriew Jewsiejew (1)
41. Jeziorkowski (1)
42. Joannow (1)
43. Jogunow (1)
44. Julianow (4)
45. Julianowa (1)
  

Wróć do głównych


K

1. Kaczmar (1)
2. Kaczor (3)
3. Kaczyńska (2)
4. Kaczyński (2)
5. Kalecka (11)
6. Kalecki (7)
7. Kalicka (1)
8. Kalicki (2)
9. Kalinowska (8)
10. Kalinowski (7)
11. Kalun (1)
12. Kamińska (16)
13. Kamiński (25)
14. Karafiałkowska (5)
15. Karczmarczyk (3)
16. Kariapiałowska (1)
17. Kariapiałowski (1)
18. Karpińska (3)
19. Karpiński (2)
20. Kasiak (4)
21. Kasprowicz (1)
22. Kaszycka (1)
23. Kaszycki (1)
24. Kawecka (2)
25. Kawierska (1)
   26. Kawierski (1)
27. Kazimierska (1)
28. Kazimierski (1)
29. Kędzierska (1)
30. Kędzierski (1)
31. Kelak (1)
32. Kielak (6)
33. Kierz (2)
34. Kiesenwalter (3)
35. Kiliś (19)
36. Kindelska (1)
37. Kindelski (1)
38. Kleszczewska (2)
39. Kleszczow (1)
40. Kligmann (3)
41. Klimczewska (3)
42. Klimczewski (1)
43. Klonowska (1)
44. Klonowski (2)
45. Kobrzeński (1)
46. Kobrzyńska (5)
47. Kobrzyński (2)
48. Kobuszewska (4)
49. Kobuszewski (5)
50. Kochanowska (1)
   51. Koguszewska (1)
52. Koguszewski (1)
53. Komorowska (2)
54. Komorowski (1)
55. Konarzewska (1)
56. Kondratiewa (1)
57. Konfiałkowska (2)
58. Konfiałkowski (1)
59. Konopka (1)
60. Mitrofanow Konstantynow (1)
61. Konstantynow (8)
62. Konstantynowna (1)
63. Kopka (2)
64. Feodotow Korniliew (1)
65. Korycka (3)
66. Korycki (6)
67. Korytowska (2)
68. Korytowski (4)
69. Korzeniewski (1)
70. Kościerzeńska (2)
71. Kościerzeński (1)
72. Kostrzyńska (1)
73. Kostrzyński (2)
74. Koterba (5)
75. Kowalczyk (1)
   76. Kowalewska (9)
77. Kowalewski (13)
78. Kowalik (1)
79. Kowalska (3)
80. Kowalski (2)
81. Kownacki (1)
82. Jakowlewa Kozienko (1)
83. Kozłowska (1)
84. Kozłowski (3)
85. Kołakowska (1)
86. Kołakowski (2)
87. Krajewska (2)
88. Krajewski (1)
89. Krasicka (1)
90. Krasicki (1)
91. Krasińska (1)
92. Krasiński (1)
93. Kretkiewicz (2)
94. Królikowska (3)
95. Krukleńska (1)
96. Krukleński (2)
97. Krysiak (2)
98. Krzemińska (2)
99. Krzemiński (2)
100. Krzyżanowska (3)
   101. Krzyżanowski (4)
102. Książeńska (1)
103. Książeński (2)
104. Kuberska (1)
105. Kuberski (1)
106. Awksientiew Kuczer-Kuczerenko (1)
107. Kudlak (4)
108. Kujawa (5)
109. Adamowa Kula (1)
110. Kulesza (3)
111. Kulig (4)
112. Kuligowski (1)
113. Kurpiewska (19)
114. Kurpiewski (14)
115. Kuźmin (1)
116. Kuźmin Urbanowicz (1)
117. Joannowa Kuźmina (1)
118. Jakowlewa Kuźmina (1)
119. Kuźmina (2)
120. Kwiatkowska (2)
121. Kwiatkowski (2)
122. Kłoszeńska (3)
123. Kłoszeński (1)
124. Kłoszewska (1)
125. Kłoszewski (1)
  

Wróć do głównych


L

1. Lambert (2)
2. Lasek (1)
3. Wikentina Laskowska (1)
4. Laskowska (8)
5. Michajłowa Laskowska I v. Werner (1)
6. Laskowska Лясковска (2)
   7. Laskowski (8)
8. Lasocka (1)
9. Lasocki (1)
10. Latkowska (1)
11. Latkowski (3)
12. Latos (1)
   13. Latos primo voto Radomska (1)
14. Lawendowska (2)
15. Lawendowski (1)
16. Layzurowa (1)
17. Lesiak (2)
18. Leśniak (1)
   19. Leśniewska (3)
20. Leśniewski (4)
21. Leszczyńska (4)
22. Leszczyński (7)
23. lewadowska (1)
24. Lewandowska (4)
   25. Lewandowski (6)
26. Lewkowicz (2)
27. Lipczyńska (1)
28. Lipczyński (2)
29. Lipka (1)
30. Lipko (8)
  

Wróć do głównych


M

1. Maciątek (4)
2. Maćkówna (2)
3. Majewska (5)
4. Majewski (5)
5. Makariewa (1)
6. Siergiejew Makarow Bekman (1)
7. Makarow Bekman (3)
8. Aleksijewa Makarowa (1)
9. Makowska (3)
10. Makowski (4)
11. Maksimowa (1)
12. Malanowski (1)
13. Malinowska (4)
14. Malinowski (4)
15. Marchiewka (3)
16. Marciniak (4)
17. Marcinkowska (1)
18. Marcinkowski (1)
   19. Marczewska (1)
20. Marczewski (1)
21. Markieł (1)
22. Markiełow (9)
23. Trefiliewa Markiełow (1)
24. Trifiłowa Markiełow (1)
25. Feodorow Markiełow (1)
26. Markowska (7)
27. Markowski (3)
28. Martinowa (2)
29. Martinowna (1)
30. Maruszewska (7)
31. Maruszewska primo voto Latewska (1)
32. Maruszewski (7)
33. Marzęcka (4)
34. Marzęcki (1)
35. Masiliewa (1)
36. Masłowska (1)
   37. Masłowski (2)
38. Matuszczak (2)
39. Matwiejew (2)
40. Mitrofaow Matwiejew (1)
41. Jemilianow Matwiejew (2)
42. Mitrofanow Matwiejew (1)
43. Matwiejew Матвеев (5)
44. Matwiejew Матвеевa (1)
45. Matwiejewa (1)
46. Matyszczak (1)
47. Matyszczyk (3)
48. Mazurek (2)
49. Mazurkiewicz (5)
50. Michajlow (1)
51. Michajłow (11)
52. Michajłowa (2)
53. Michalak (1)
54. Michalska (1)
   55. Michalski (2)
56. Michałowicz (2)
57. Michałowska (18)
58. Michałowski (23)
59. Michnowska (3)
60. Michnowski (2)
61. Jefiniewa Mielniczenko (1)
62. Mikulska (1)
63. Mikulski (1)
64. Milewska (1)
65. Milewski (2)
66. Miller (3)
67. Jefimow Mironow (1)
68. Miszewska (2)
69. Miszewski (4)
70. Mniszewska (1)
71. Mniszewski (2)
72. Modzelewska (2)
   73. Modzelewski (1)
74. Moroz (1)
75. Morzeński (1)
76. Morzyńska (1)
77. Morzyński (1)
78. Moyska (2)
79. Moyski (1)
80. Mucha (1)
81. Joannowa Mudrowa (1)
82. Murawska (1)
83. Murawski (2)
84. Musiał (1)
85. Muszalska (2)
86. Muszalski (3)
87. Muszelska (1)
88. Muszelski (2)

Wróć do głównych


N

1. Napiiórkowski (1)
2. Napiórkowska (2)
3. Napiórkowski (1)
4. Ferdinandowa Nazarow (1)
5. Nikitow Nazarow (1)
   6. Korniliew Nazarow (1)
7. Niepsujak (1)
8. Niesłuchowska (1)
9. Niesłuchowski (1)
10. Niewiadomska (1)
   11. Niewiadomski (1)
12. Feodotowa Nikitina (1)
13. Nikitina Mironowa (1)
14. NN (17)
15. Nowacka (1)
   16. Nowacki (1)
17. Nowakowska (9)
18. Nowakowski (12)
19. Nowicka (8)
20. Nowicki (5)
   21. Nowińska (1)
22. Nowowiejska (2)
23. Nowowiejski (2)
24. Nurzyńska (2)
25. Nurzyński (2)
  

Wróć do głównych


O

1. Ojrzyńska (2)
2. Ojrzyński (2)
3. Oleksiak (2)
4. Olik (1)
5. Oliszewski (1)
   6. Oliwa (8)
7. Olksiak (1)
8. Olszewska (1)
9. Olszewski (1)
10. Onufriewa (1)
   11. Romanow Opatczenko (1)
12. Oraczewska (1)
13. Orłowska (4)
14. Orłowski (2)
15. Ośczyk (3)
   16. Osowska (5)
17. Iwanowa Osowska (1)
18. Osowski (2)
19. Ostrowska (2)
20. Ostrowski (1)
   21. Oziemblewski (1)
22. Ozydzyk (1)

Wróć do głównych


P

1. Pachomow (1)
2. Palewicz (5)
3. Pankiewicz (2)
4. Joannow Parfientiew (1)
5. Pawelczyk (1)
6. Pawelski (1)
7. Pawłoska (1)
8. Pawłoski (1)
9. Pawłow (3)
10. Pawłowicz (1)
11. Pazderska (1)
12. Pałac (2)
13. Petrykowski (3)
14. Piasecka (1)
15. Piasecki (1)
16. Piątkowska (4)
17. Piątkowski (4)
   18. Piechotka (2)
19. Piechowska (4)
20. Piechowski (1)
21. Pięciak (3)
22. Pieckowska (3)
23. Pieckowski (1)
24. Pieróg (2)
25. Pieścidło (1)
26. Feodotowa Pietrow (1)
27. Pietrow (6)
28. Pichajłow Pietrow (1)
29. Filippow Pietrow (1)
30. Michajłow Pietrow (1)
31. Feodotow Pietrow (2)
32. Korniliew Pietrow (2)
33. Jakowlewa Pietrowa (1)
34. Pietrowa (4)
   35. Tierentiewa Pietrowa (1)
36. Filipowa Pietrowa (1)
37. Pietrzak (7)
38. Pil (1)
39. Pilewska (2)
40. Pilewski (2)
41. Pilitowska (2)
42. Pilitowski (1)
43. Pinkocka (1)
44. Pinkocki (1)
45. Piotrowska (6)
46. Piotrowski (8)
47. Piwońska (1)
48. Piwoński (1)
49. Pleszewska (1)
50. Podeszwa (3)
51. Podłucki (1)
   52. Pogorzelska (2)
53. Pogorzelski (2)
54. Feodorow Poleszczuk (1)
55. Ponikiewska (1)
56. Ponikiewski (1)
57. Pontańska (1)
58. Pontański (1)
59. Popończyk (1)
60. Popławski (1)
61. Poradowska (1)
62. Poradowski (1)
63. Iwanowna Porfiliewa (1)
64. Porfiriew (3)
65. Pietrowa Porfiriew (1)
66. Porfirjew (1)
67. Potapiew (9)
68. Potapiewa (1)
   69. Potapow (1)
70. Proch (8)
71. Próchniewska (1)
72. Pietrow Prokopiew (1)
73. Prokopiew (19)
74. Prokopiewa (2)
75. Pruchnicki (1)
76. Pruchniewski (1)
77. Przybysz (2)
78. Przychucka (2)
79. Przygódzka (1)
80. Pyrzakowska (1)
81. Pytelkowska (2)

Wróć do głównych


R

1. Rączka (6)
2. Raczkowska (1)
3. Raczkowski (1)
4. Iwanow Radczuk (1)
5. Iwanowa Radczuk (1)
6. Simeonowa Radczuk (1)
7. Joannow Radczuk (1)
   8. Afanasjew Radczuk (1)
9. Radomska (6)
10. Radomski (8)
11. Radzikowska (1)
12. Radzikowski (1)
13. Radziszewska (2)
14. Rażna (1)
   15. Rocławski (1)
16. Rogoziński (1)
17. Romanowa (1)
18. Romanowicz (2)
19. Rostkowska (2)
20. Rostkowski (1)
21. Rozicka (2)
   22. Rozicki (2)
23. Różycka (1)
24. Różycki (1)
25. Rudnicka (2)
26. Rudnicki (2)
27. Rutkowska (4)
28. Rutkowski (4)
   29. Rybarczyk (1)
30. Rynkiewicz (3)
31. Rzepkowska (1)
32. Rzepkowski (2)
33. Rzesińska (1)
34. Rzesiński (1)

Wróć do głównych


S

1. Sawicka Prim voto Domańska (1)
2. Sadkowska (4)
3. Sadkowski (5)
4. Sadzyńska (1)
5. Sadzyński (1)
6. Safiańczuk (1)
7. Salamonowicz (3)
8. Joblewa Samorokowa (1)
9. Satkoska (1)
10. Satkoski (2)
11. Savicka I v. Muszalska (1)
12. Sawa (1)
13. Pawłow Sawczenko (1)
14. Sawicka (7)
15. Sawicki (3)
16. Sałacińska (1)
17. Sałaciński (2)
18. Sałaszewska (1)
19. Sałaszewski (1)
20. Sałata (1)
21. Sewastianowa (1)
22. Sewczyniak (2)
23. Simeonow Siemienow (1)
24. Gawrilow Siemionow (1)
25. Siemionow (4)
   26. Siemionowa (1)
27. Siemionowo (1)
28. Iwanow Siergiejew (1)
29. Aleksandrowa Siergiejew (1)
30. Siergiejew (3)
31. Leontiew Siergiejew (2)
32. Siergiejewa (1)
33. Iłarionowa Siergiejewa (1)
34. Sieroszewska (2)
35. Sieroszewski (1)
36. Sieroszońska (2)
37. Sieroszoński (1)
38. Stefanowa Sitmańska (1)
39. Antonow Sitmańska (1)
40. Antonow Sitmański (1)
41. Siwek (3)
42. Skarżyński (1)
43. Francew Skomoroszko (1)
44. Skowroński (1)
45. Georgijew Skrypnikow (1)
46. Dawidowa Skrypnikow (1)
47. Feodorow Skrypnikow (1)
48. Slaska (1)
49. Slaski (2)
50. Śliwińska (4)
   51. Śliwiński (5)
52. Śmierski (1)
53. Śmieszna (6)
54. Śmieszny (11)
55. Sokołowska (3)
56. Sokołowski (1)
57. Sosnowska (3)
58. Sosnowski (1)
59. Sołtysiak (8)
60. Stefańska (1)
61. Stefanski (2)
62. Stiepanow (2)
63. Stokowska (4)
64. Stokowski (3)
65. Stokwisz (2)
66. Strączeńska (1)
67. Strączeński (1)
68. Strauz (5)
69. Strążyńska (2)
70. Strążyński (1)
71. Stronczeńska (1)
72. Stryżewska (1)
73. Stryżewski (2)
74. Strzelczak (3)
75. Strzeszewska (13)
   76. Strzeszewski (18)
77. Suchocka (2)
78. Suchocki (1)
79. Sumińska (2)
80. Sumiński (1)
81. Karpow Surianinow (1)
82. Suwała (5)
83. Suwińska (1)
84. Suwiński (1)
85. Świątkowska (1)
86. Świercz (1)
87. Świerczak (3)
88. Swoch (13)
89. Szadkowska (4)
90. Szadkowski (3)
91. Szafrańska (6)
92. Szafrański (9)
93. Szatkowski (1)
94. Szałkowski (1)
95. Szczepańska (3)
96. Szczepański (3)
97. Szcześniak (3)
98. Lwowa Szerstiewa (1)
99. Szewczyniak Seweryniak (1)
100. Szmigrocka (3)
   101. Szmigrocki (1)
102. Szmigrodzki (1)
103. Zacharowicz Szoleninow (1)
104. Szot (2)
105. Szpakowski (1)
106. Sztachelski (1)
107. Dawidowa Sztermier (1)
108. Sztermier (3)
109. Sztrejan (1)
110. Szubińska (1)
111. Szubiński (1)
112. Szulewicz (3)
113. Szur (1)
114. Szyling (3)
115. Szylink (2)
116. Szymańska (2)
117. Szymborska (1)
118. Sławek (1)
119. Słodki (2)
120. Słomkowska (1)
121. Słomkowski (3)

Wróć do głównych


T

1. Iwanowna Teofiłowa (1)
2. Timofiejew (4)
3. Timofiejewa (1)
4. Tkaczyk (6)
5. Tkaczyk p.v. Fabisiak (1)
   6. Toczka (1)
7. Tomaszewski (1)
8. Topf (2)
9. Toruński (1)
10. Dorofiewna Trafimow (1)
   11. Trafimow (1)
12. Trifimowa (1)
13. Troczewska (1)
14. Troczewski (1)
15. Trofimow (3)
   16. Michajłowa Trofimowa (1)
17. Trufimowicz Afanasjew (1)
18. Trzaskoma (1)
19. Trzcińska (3)
20. Trzciński (1)
   21. Tyderska (2)
22. Tyderski (1)
23. Tyszkiewicz (6)

Wróć do głównych


U

1. Uranowska (1)
   2. Uranowski (1)
  

Wróć do głównych


W

1. Wachowicz (2)
2. Walecki (2)
3. Michajłowa Walentiej (1)
4. Terentiew Wasiliew (1)
5. Wasiliew (18)
6. Michajłow Wasiliew (1)
7. Josifow Wasiliew (1)
8. Wasiliewa (4)
9. Moisjejewa Wasiliewa (1)
   10. Wasiliewna (1)
11. Wawrzykoska (1)
12. Wawrzykoski (4)
13. Wawrzykowska (2)
14. Wawrzykowski (2)
15. Wichowicz (1)
16. Wichowska (1)
17. Więch (3)
18. Wiechowicz (1)
   19. Więcławik (3)
20. Wierzbicka (3)
21. Ignatiew Wierzbicki (1)
22. Wierzbicki (6)
23. Wiktorowicz (1)
24. Winiarek (2)
25. Wasiliewa Wisiliewa (1)
26. Wiśniewsi (1)
27. Wiśniewska (9)
   28. Wiśniewski (8)
29. Wittenberg (3)
30. Wojciechowska (8)
31. Wojciechowski (6)
32. Wojcieszek (2)
33. Wójcik (18)
34. Woszczyk (3)
35. Wożniak (2)
36. Wróblewska (8)
   37. Wróblewski (3)
38. Wrzesińska (3)
39. Wrzesinski (5)
40. Wyrzykowska (2)
41. Wyrzykowski (2)
42. Wyziński (1)
43. Władziński (1)
44. Włodarska (2)
45. Włodarski (1)
  

Wróć do głównych


Ż

1. Żabczyńska (1)
2. Żabczyński (2)
3. Zabielska (2)
4. Zabielski (1)
5. Żabiński (1)
6. Zaborowska (1)
7. Zaborowski (1)
8. Żabowska (6)
9. Żabowski (6)
10. Zaciewski (3)
11. Zadrożna (2)
   12. Zadrożny (2)
13. Żak (1)
14. Zakrocka (6)
15. Zakrocki (7)
16. Zakrzewska (1)
17. Zakrzewski (2)
18. Zalewska (4)
19. Zalewski (4)
20. Zalewski (Dąbrowski) (1)
21. Zambrzycka (1)
22. Zamęcki (1)
   23. Zankowska (1)
24. Zankowski (1)
25. Żanowiecka (2)
26. Żanowiecki (1)
27. Zaorowski (1)
28. Żarnowiecka (2)
29. Żarnowiecki (2)
30. Zawadewicz (2)
31. Zawadzki (1)
32. Załęcka (3)
33. Załęcki (4)
   34. Zbonikowska (1)
35. Zbońkowska (2)
36. Zbońkowski (1)
37. Zielechowicz (1)
38. Zielechowska (2)
39. Zielechowski (2)
40. Symeonowa Ziemcowa (1)
41. Ziólkowski (1)
42. Ziółkowska (3)
43. Ziółkowski (1)
44. Żmijewska (1)
   45. Żmijewski (2)
46. Żochowki (1)
47. Żochowska (1)
48. Żochowski (1)
49. Zofinska (2)
50. Zofiński (1)
51. Żołek (1)
52. Zubrzycka (1)
53. Zubrzycki (1)

Wróć do głównych


Ł

1. Łapieńska (1)
2. Łapieński (1)
3. Łaszczyk (5)
   4. Łępicka (1)
5. Łępicki (1)
6. Łiniarek (1)
   7. Łojewska (1)
8. Łojewski (2)
9. Łożyńska (1)
   10. Ługowska (1)
11. Łukasiak (1)
12. Łuszczewska (1)
   13. Łuszczewski (2)

Wróć do głównychWróć do głównych