"ID osoby","Imię i nazwisko","Data urodzenia","Data zgonu" "I2952","Konstantinowna, Jewdokia","obt 1842","" "I3044","Dimitriewa, Jewdokia","","" "I2969","Afanasjewa, Tatiana","data nieznana","" "I3048","Leontiewa Afanasjew, Julianna","ok. 1829","" "I2955","Siemionowa Afanasjew, Paraswiewa","data nieznana","" "I2956","Trufimowicz Afanasjew, Stiepan","25 Jasn 1847","" "I2954","Afanasjew, Trofim","data nieznana","" "I3046","Aleksiejew, Jakow","ok. 1825","" "I3047","Aleksiejew, Jakow","ok. 1825","" "I2960","Aleksiejew, Sofia","ok. 1762","1847" "I2962","Aleksiejewa, Maria","ok. 1845","15 mar. 1847" "I1794","Archipow, Filip","ok. 1835","data nieznana" "I1795","Archipowa, Katarzyna","ok. 1847","data nieznana" "I1356","Dimitriew, Deomid","8 sier. 1870","data nieznana" "I1357","Dimitriew, Jakow","ok. 1849","data nieznana" "I1682","Dimitriew, Ksenia","ok. 1879","1882" "I1316","Dimitriew, Siemion","ok. 1840","data nieznana" "I1358","Dimitriewa, Anastazja Diemientiew","ok. 1852","data nieznana" "I1315","Dimitriewa, Anna","27 sty. 1870","data nieznana" "I1317","Dimitriewa, Natalia","ok. 1845","data nieznana" "I2936","Jewfimiewa Dimitriewa, Teodozja","data nieznana","" "I2028","Emilianow, Matis","ok. 1831","data nieznana" "I2029","Emilianowa, Aleksandra Antoniewa","ok. 1837","data nieznana" "I2935","Filipow, Jewfresa","","2 sty. 1848" "I2948","Filipow Filipow, Kornilij","ok. 1824","" "I3038","Filipow, Paraskiewa","19 paź. 1848","" "I2966","Fiodorow, Kosma","data nieznana","" "I2965","Fiodorow, Tatiana","ok. 1846","9 kwie. 1847" "I1748","Gawriłow, Trifon","ok. 1831","" "I1753","Gawriłow, Wiera","11 wrz. 1869","20 paź. 1869" "I1796","Gawryłow, Daria","14 mar. 1871","data nieznana" "I1798","Gawryłow, Teodozja","ok. 1833","data nieznana" "I1797","Gawryłow, Trofim","ok. 1830","data nieznana" "I1743","Gwriłow, Trifon","ok. 1931","" "I2937","Ignatiew, Siemion","4 maj 1846","" "I1745","Ipatiew, Olga Rejet","ok. 1851","" "I1744","Ipatiew, Symeon","ok. 1847","" "I1746","Ipatiew, Symeon","data nieznana","data nieznana" "I1679","Jefimow, NN","data nieznana","data nieznana" "I1678","Jefimow, Szymon","ok. 1841","data nieznana" "I1680","Jefimow, Włodzimierz","ok. 1876","1885" "I2943","Jewfimiew, Michaił","10 list. 1846","" "I2944","Jewfimiew, Mitrofan","data nieznana","" "I2945","Prokopiewa Jewfimiewa, Irina","data nieznana","" "I1755","Konstantynow, Emilian","data nieznana","data nieznana" "I1756","Konstantynow, Julianna","data nieznana","data nieznana" "I1754","Konstantynow, Mitrofan","19 list. 1869","data nieznana" "I1749","Kuźmin, Timofiej","7 maj 1848","30 paź. 1869" "I1751","Kuźmina, Elena","24 maj 1869","data nieznana" "I1750","Kuźmina, Fiedora","data nieznana","" "I1799","Laskowska, Maria","20 sty. 1871","data nieznana" "I1681","Markiełow, Triefił","ok. 1850","data nieznana" "I2941","NN, NN","data nieznana","" "I2951","NN, NN","data nieznana","" "I2951","NN, NN","data nieznana","" "I2967","NN, NN","","" "I3034","NN, NN","data nieznana","" "I57","Potapiew, Afanasij","ok. 1779","15 luty 1870" "I1354","Potapiew, Eufemia","data nieznana","data nieznana" "I1687","Potapiew, Tatiana","1865","11 mar. 1865" "I1686","Potapiew, Teodozja","data nieznana","data nieznana" "I1396","Siergiejew, Artemij","data nieznana","data nieznana" "I1395","Siergiejewa, Jekaterina","1846","5 sier. 1847" "I2942","Timofiejew, Jewdokia","ok. 1842","18 paź. 1846" "I2940","Timofiejew, Konstantin","","" "I2968","Trafimow, Dorofiej","data nieznana","" "I2970","Dorofiewna Trafimow, Jewfremia","ok. 1846","23 kwie. 1847" "I3037","Trafimow, Sampson","26 czer. 1848","" "I2961","Trifimowa, Paraskiewa","ok. 1787","13 mar. 1847" "I3045","Wasiliew, Andriej","29 gru. 1848","" "I2652","Wasiliew, Michaił","",""