Szczypiorno

 nasi mieszkańcy i ich dzieje

Notatki


Wyniki 1 do 50 z 3,593

      1 2 3 4 5 ... 72» dalej»

 #   Notatki   Drzewo   ID osoby   Link do 
1
 
Szczypiorno I1580 Wierzbicki, Stanisław (I1580)
 
2 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1459 Żyjący (I1459)
 
3 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno Rodzina F3
 
4 występuje też data 6 Stycznia 1900 r Szczypiorno I4 Radomska, Julianna Żabowska (I4)
 
5 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1525 Żyjący (I1525)
 
6 " wdowa komornica " zgon zgłosili Wojciech Wojciechowski L.48 i Jaworski L.50 obydwaj wyrobnicy ze Szczypiorna Szczypiorno I730 Nowowiejska, Katarzyna NN (I730)
 
7 "Matka dwóch córek i jednego syna" Szczypiorno I1135 Kwiatkowska, Małgorzata (I1135)
 
8 "ubogi kiedyś ciesiółóką trudniący się " Szczypiorno I1129 Kawierski, Ignacy (I1129)
 
9 "za strzelca we Dworze Szczypiorskim służący" Szczypiorno I1216 Gawerski, Jakub (I1216)
 
10 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno Rodzina F677
 
11 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2355 Żyjący (I2355)
 
12 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2866 Żyjący (I2866)
 
13 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I289 Żyjący (I289)
 
14 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno Rodzina F503
 
15 2. Ignacy ur 1855 r -na Zamościu ożeniony w Cieksynie z Ewą zd Kaczor w roku 1880 . w 1881 przychodzi na świat syn Andrzej .Wyjeżdżają na Lubelszczyznę i tam osiadają.
Potomek Ignacego jest Marcin Rozwałka zam obecnie (2018 r.)w Warszawie -zbierający dane o rodzinie Michałowskich 
Szczypiorno I2898 Michałowski, Ignacy (I2898)
 
16 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2284 Żyjący (I2284)
 
17 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I92 Żyjący (I92)
 
18 23 10 1855 roku ślub z Wawrzyńcem Drzazgowskim wdowcu po MariannieDrzazgowskiej ,wyrobniku z Wymysłów. Zamieszkali w Wymysłach Szczypiorno I1227 Drzazgowska, Rozalia Pietrzak (I1227)
 
19 24.05.1869 roku urodziła się Elena (chrzest 29.05) córka chłopa ze Szczypiorna Timofieja Kużmina syna Kożmy i jego żony Fieodory Jakowlewa (Jakow był jej ojcem)
chrzestni: chłopski syn Terentij Jakowlew i chłopka ze Szczypiorna - Jekaterina (Katarzyna) Wikientiewa Archipowa (Wikienty był jej ojcem)
 
Szczypiorno I1751 Kuźmina, Elena (I1751)
 
20 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2754 Żyjący (I2754)
 
21 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I50 Żyjący (I50)
 
22 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2790 Żyjący (I2790)
 
23 26 Sierpnia 1989 roku w Pomiechowie poślubił Małgorztę Renatę Cychowską urodzoną 19 Czerwca 1965 roku w Dąbrowie Górniczej ,córka Edwarda i Krystyny zd Dudek Szczypiorno I2316 Pawelski, Jacek (I2316)
 
24 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2407 Żyjący (I2407)
 
25 27 Stycznia 1822 wyszła zamąż za Pawła Olika kawalera na rolnictwie w Kosewie L.27 s,zmarłego Adama Olika i matki żyjącej Rozalii .Świadkami byli Marcin Olik brat rodzony zaślubionego L.33 i Walenty Kalisz brat cioteczny L.22 obydwaj z Kosewa , oraz Stanisław Strzeszewski L.60 i Ignacy Danielak L.40 Obydwaj rolnicy ze Szczypiorna Szczypiorno I701 Brych, Dorota (I701)
 
26 29.04.1869 urodziła się Maria (chrzest 31.03) córka chłopa z Aleksandryjskiej Kolonii - Nikitina Gawriłowa Gawriłowa i jego żony Fiokły (Tekla) córki Nikity (Fiokła Nikitina)
chrzestni: chłop ze Szczypiorna - Trifon Gawriłow Gawriłow (Trifon syn Gawriła Gawriłow) i żona szeregowca 1-go Pólbatalionu Pontonowego - Jewfrimia Wasiliewa Siemionowa (Eufemia córka Wasyla Siemionowa)
 
Szczypiorno I1748 Gawriłow, Trifon (I1748)
 
27 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2904 Żyjący (I2904)
 
28 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I2365 Żyjący (I2365)
 
29 9 Grudnia 1971 , przychodzi na świat w Pomiechówku druga córka -Renata , chrzestnymi zostają :Roman Siwek szewc i Janina Tkaczyk L.27 oboje zam Pomiechówek ul Kupiecka.
23 Czerwca 1990 roku poślubiła w Pomiechowie Krzysztofa Miętka 
Szczypiorno I283 Krzemiński, Kazimierz (I283)
 
30 Szczypiorno I849 Nowicki, Jan (I849)
 
31 A aktu urodzenia:
Działo się w Kolonii Aleksandryjskiej 16.08.1870 roku o 11-tej przed południem.
Stawił się Jakow Dimitriew 27 l. chłop ze Szczypiorna w obecności chłopów tejże wsi Simeona Dimitriewa 30 l. i Lenotija Siergiejewa 41 l. i okazał Nam dziecko płci męskiej oświadczając że urodziło się ono 8.08. bieżącego roku o 2-giej po północy od jego małżonki Anastazji z domu Diemientiewych (Diemientiew) 18 l. Dziecku temu na chrzcie św. dopełnionym w dniu dzisiejszym parafialnym księdzem Fieofanem Ułowiczem dano imię Deomid a chrzestnymi jego byli: chłop z Kosewka Dimitrij Archipow i chłopka ze Szczypiorna Ewdokia Jefimowa. Akt ten okazującemu i świadkom przeczytany i Nami , okazującym i świadkami podpisany , drugi świadek niepiśmienny.
Utrzymujący akty Stanu Cywilnego parafialny ksiądz Fieofan Ułowicz
 
Szczypiorno I1356 Dimitriew, Deomid (I1356)
 
32 Akt nr 1. Opracowany przez p. Maksymiliana Jankowskiego. Szczypiorno Rodzina F603
 
33 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1623 Żyjący (I1623)
 
34 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1498 Żyjący (I1498)
 
35 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1691 Żyjący (I1691)
 
36 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1592 Żyjący (I1592)
 
37 Anastazja była jego drugą żoną.pierwsza nieznana Szczypiorno I1021 Rzesiński, Jędrzej (I1021)
 
38 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1602 Żyjący (I1602)
 
39 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I34 Żyjący (I34)
 
40 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1563 Żyjący (I1563)
 
41 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1488 Żyjący (I1488)
 
42 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1980 Żyjący (I1980)
 
43 Arkadiusz , zawarł zw. mał. w U.S.C. w Winnicy dn.31 Marca 1952 z Heleną Przybyszewska Szczypiorno I1668 Żołek, Arkadiusz (I1668)
 
44 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1525 Żyjący (I1525)
 
45 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I215 Żyjący (I215)
 
46 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I343 Żyjący (I343)
 
47 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno I1499 Żyjący (I1499)
 
48 Bardzo dobry malarz pokojowy .Mieszkał w Szczypiornie pod No 70 Szczypiorno I1657 Kielak, Józef (I1657)
 
49 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Szczypiorno Rodzina F167
 
50 Brak danych w jakim wieku zmarła.Zgon zgłosili:Wojciech Wróblewski L.53 i Maciej Pająk obydwaj gospodarze z Kossewy Szczypiorno I1186 Wróblewska, Marianna (I1186)
 

      1 2 3 4 5 ... 72» dalej»